domingo, 15 de julio de 2012

Festa dels Sants de la Pedra 2012


El President de la Confraria convida a les festes patronals.

ELS SANTS DE LA PEDRA AMB SAGUNT

Parlar de sant Abdó i sant Senén, dels Sants de la Pedra, és natural per als que vivim a Sagunt. En efecte, el nostre poble ha construït al voltant de la fe i la devoció a estos dos sants màrtirs, un patrimoni històric i religiós, festiu i cultural que Antoni Chabret data ja al segle XV.

Abdó i Senén, foren proclamats patrons de Morvedre el 22 de gener de 1644. Des d’aquell moment, si més no, els Sants de la Pedra acompanyaren els nostres avantpassats en els seus dies de joia i felicitat, però també en els de tristesa i trasbals. L’esperança del seu missatge els donà sempre consol i fortalesa, com encara hui en dia ens succeïx a molts saguntins.

L’adaptació de la nostra societat als temps presents ha provocat contrastos nous, la societat dels nostres majors ja no és la nostra, però este esdevenidor canviant no ha significat que Sagunt oblide els seus patrons. El Sagunt actual, el d’ara mateix, continua celebrant les seues festes patronals amb força i convicció. Unes festes que es materialitzen de diverses maneres, entre les que, a més de les activitats més lúdiques, es troben les celebracions tradicionals al voltant d’Abdó i Senén. La confraria dels Sants de la Pedra és dipositària d’este àmbit més secular, sempre, és clar, des d’una perspectiva cultural, històrica i religiosa.

La confraria treballa il·lusionada per als Sants de la Pedra i per a Sagunt, ja que sabem que també formem part del riquíssim patrimoni cultural, material i immaterial, que atresora el nostre municipi, i de tot allò que defineix la nostra identitat. Ens agradaria que tots els que estimen Sagunt, la seua història, el seu present però també el seu futur, participaren, col·laboraren i ajudaren en tot allò que siga bo i positiu per a que la nostra pretensió esperançada i sincera siga sempre una realitat.

Per tot això, la confraria ha encetat enguany alguns nous camins, i ha continuat amb altres ja oberts en anys anteriors.

La recuperació del nostre patrimoni cultural religiós és un objectiu consolidat. L’any passat es van restaurar els dos reliquiaris que guardem. Abans, ja s’havia iniciat un procés de millora de la capella dels nostres Patrons, un recorregut que es preveu llarg, i que ens demanarà a tots en els pròxims anys no poques dosis de paciència i generositat. Ara mateix, s’està valorant la restauració d’alguns altres béns històrics de la confraria, si es que ens atorguen els ajuts oficials necessaris.

Dins d’esta línia més cultural, oferim, en estes pàgines, el facsímil d’un document històric de la nostra confraria a tots els confrares i saguntins. Es tracta del reglament de la Germandat Sacerdotal Saguntina, sota el patronatge dels Sants de la Pedra, editat l’any 1917.

Una novetat han estat els contactes amb la Comissió de Festes 2012, representants de les Penyes. La col·laboració que està sorgint entre ells i nosaltres ha de fer de les festes de juliol unes festes cada vegada més patronals. Enguany, potser, ja es vorà algun fruit.

No obstant, i a pesar del gran interés que tenen totes estes gestions i èxits culturals, en els que continuarem treballant, si Déu vol, dins de les nostres possibilitats –naturalment–, no hem d’oblidar que com a entitat religiosa cristiana que som, també hem de donar altres testimonis a la societat que ens envolta.

De què parlem? De la Caritas. I amb quina finalitat? Amb la de viure cada vegada més com a cristians compromesos en la fe i amb el proïsme. Només així serem fidels a l’exemple d’Abdó i Senén.

Per este compromís, i a pesar dels nostres limitadíssims recursos econòmics, que només venen a cobrir les despeses anuals més bàsiques, hem decidit abordar ara un nou projecte, ja que volem estar al costat de les persones en estos temps de grans dificultats. El nostre no serà més que un granet d’arena, i molt xicotet, però enguany sortejarem dos beques de material escolar –per valor de 180 euros cadascuna– entre tots aquells xiquets que vinguen a la processó dels nostres Patrons, com un humil homenatge al seu esforç. L’edat requerida ha d’estar compresa entre l’educació primària i la secundària obligatòria fins a segon curs de l’ESO. Dos famílies amb les que volem estar en l’inici del nou curs escolar.

Que tots tingueu unes bones festes patronals, i que la caritat del Crist vos acompanye tota la vida.

Josep Antoni Lluesma Espanya
President de la Confraria dels
Sants Patrons Abdó i Senén

No hay comentarios:

Publicar un comentario